The-factory בית-החרושת
בית החרושת
0061 0062
מיקום
מבנה 14

מבנה בית החרושת של משפחת וילנד נבנה בשנת 1905 והיה לחלוץ תעשיית המלט ומוצריו בישראל.
מוצרי המפעל שימשו לחקלאות ולבניה וחסכו את הצורך ביבוא מחוץ לארץ. המפעל הווה ציון דרך חשוב בהתפתחות התעשייה בארץ.

המפעל הוקם בסמוך לתחנת הרכבת, מתוך כוונה להשתמש בשירותי התובלה שלה בכל רחבי המזרח התיכון ומתוך הקרבה למושבה האמריקאית-גרמנית ביפו.
בתמונות היסטוריות ניתן להבחין בהסתעפות של מסילת ברזל מהתחנה לחצר המפעל, שם המתינו הסחורות להעברה.
בשנות השיא ייצר בית החרושת רעפים, אלמנטים של בניה בברזל, בלוקים חלולים מבטון עם שטח פנים מעוטר, בלוסטרדות (מעקה הנתמך על ידי עמודים אנכיים), עמודי מרפסות, סוגי ריצוף שונים, מדרגות, מסגרות לחלונות, צינורות השקיה לפרדסים וכד'.
חלק גדול מהמוצרים הועתק מתרבות הבניה הגרמנית והשפיע באופן ניכר על תרבות הבניה בארץ ישראל.
המבנה מתאפיין בתכנון פונקציונאלי של חללים גדולים והוא בעל שתי קומות; קומת קרקע המחולקת לשלושה חללים ואולם אחד בקומה השנייה.
המפעל פעל עד סוף שנות ה-30 ובשנת 1941, עם גירוש הטמפלרים ואיתם בני משפחת וילנד לאוסטרליה על ידי הבריטים, עבר השטח לשימוש הצבא הבריטי שהפך אותו לבסיס לוגיסטי עורפי.

Hatachana
  • רחוב המרד פינת רחוב קויפמן