The-factory-shop חנות-בית-החרושת
חנות בית החרושת
0051
מיקום
מבנה 12

משפחת וילנד בנתה את מבנה חנות המפעל בסביבות שנת 1924, לאחר שובם של שני בני המשפחה מגרמניה, לאחר גלות במצרים אליה נשלחו על ידי הבריטים בזמן מלחמת העולם הראשונה.
במבנה אולם תצוגה הבנוי חלל אחד, נעשה שימוש נרחב באלמנטים מבטון מתוצרת וילנד, בהם עמודים טרומיים עשויים חוליות, בסיס הבטון לארובת הברזל, רעפי בטון וריצופים משלוש דוגמאות עיטוריות.

Hatachana
  • רחוב המרד פינת רחוב קויפמן