Goods-Terminal טרמינל-הסחורות
טרמינל הסחורות
0031
מיקום
טרמינל 3

טרמינל הסחורות נבנה בשנת 1892 כחלק ממכלול תחנת הרכבת יפו, לצורך אכסון הסחורות שהגיעו בעיקר מנמל יפו ונשלחו לירושלים.
השימוש בטרמינל הלך וגדל במשך השנים, כך שבשנת 1913 עברו בטרמינל כ-43 אלף טון סחורות.
המבנה המעוצב בצורה פונקציונאלית ופשוטה תוכנן על מנת לאפשר חניית רכבת משא לאורכו ופריקה וטעינה של הסחורות ישירות מהקרונות.
המבנה הורחב עם הזמן בארבעה שלבים, ללא חלוקה פנימית, בצורה מאורכת שאפשרה לרכבות ארוכות יותר לחנות לצידו.
חלקו המערבי הינו המאוחר ביותר - מבנה קופות נמוך ומאחוריו מבנה אבן עם גג רעפים. חלקו המזרחי של המבנה פתוח.
תוספת מבנה המשרדים והקופות בחלקו המערבי נבנתה אף היא בפשטות, בסגנון ובחומרי בנייה טיפוסיים לשנות ה-20.
בפתחי המבנה נעשה שימוש בקשתות אליפטיות מאבן ואף על פי שהדלתות המקוריות לא נשמרו, ניתן לשער כי היו אלה דלתות עץ כבדות.

Hatachana
  • רחוב המרד פינת רחוב קויפמן