Map-Hatachana מפת-מתחם-התחנה
טרמינל 3 טרמינל 4 קרון 24 מבנה 11 מבנה 11א מבנה 20 מבנה 16 מבנה 15 מבנה 14 מבנה 13 מבנה 9 מבנה 12 מבנה 17א+ב+ג מבנה 17א+ב+ג מבנה 17א+ב+ג מבנה 9א מבנה 17 מבנה 8 מבנה 8א מבנה 10 טרמינל 6 מבנה תחנת הרכבת 5
לחצו על המפה לקבלת רשימת בתי העסק הפעילים בכל מבנה
Hatachana
  • רחוב המרד פינת רחוב קויפמן