1914---1947 1947---1914
1947 - 1914
0094 0095 0091 0092 0097 0093
מיקום
מתחם התחנה

1915 - מלחמת העולם הראשונה. המסילה מוכרזת כרכוש אויב ומופקעת על ידי התורכים מהחברה הצרפתית. המסילות מפורקות ומועתקות על ידי התורכים לקו לבאר שבע.
1918 - הבריטים מניחים מסילה בין לוד ליפו, לאורך רחוב בוטרוס (היום: רזיאל) וכיכר השעון. המסילה המשיכה עד לנמל יפו, לשימוש הצבא ושינוע סחורות.
1920-1922 - הנציב הבריטי מקים רשות מנהלתית בשםPALESTINE RAILWAYS  (P.R ), המקבלת לידיה את האחריות על מערך הרכבות בארץ ומפצה את חברת הרכבת הצרפתית ב-565 אלף לירות שטרלינג. הבריטים משדרגים את המסילה בין יפו ללוד ובהמשך לירושלים, לשימוש נוסעים וסחורות. תחנת הרכבת תל-אביב (בסמוך לבית הדר) נפתחת לשימוש. מסילה צרה בין התחנה לנמל יפו פועלת עד 1928.
1936-1939 - בתקופת המאורעות דועך כוכבה של תחנת יפו ועולה חשיבותה של תחנת הרכבת תל-אביב (ליד בית הדר).
1941-1942 - פלשתינה הופכת לבסיס העורף של הצבא הבריטי - מוקמים מוסכי חירום וסדנאות רכבת לשימוש הצבא הבריטי בתחנה ביפו במסגרת המאמץ המלחמתי של מלחמת העולם השנייה.
1946-1948 - סוף ימי המנדט  - התנועה בקו יפו ירושלים הופסקה בשל חבלה של ארגוני המחתרות ומאז לא התחדשה.

 

Hatachana
  • רחוב המרד פינת רחוב קויפמן