התחנה - תרבות בילוי ופנאי
1948---2004 2004---1948
1948 - 2004
0101 0102
Location
מתחם התחנה

1948 (April 25) - Space station and compound and Wieland are used by the IDF. At first base to store the weapons seized and later as a basis for maintenance.

Hatachana
  • Hamered St on the corner of Koyfman St