1948---2004 2004---1948
2004 - 1948
0102 0101
מיקום
מתחם התחנה

1948 (25 באפריל) - שטח תחנת הרכבת ומתחם וילנד עוברים לשימוש צה"ל. בתחילה כבסיס לאכסון אמצעי לחימה שנלקחו כשלל ובהמשך כבסיס תחזוקה.

Hatachana
  • רחוב המרד פינת רחוב קויפמן