2005---2009 2009---2005
2009 - 2005
0118 0113 0115 0117 0119 0111
מיקום
מתחם התחנה

2000 - מינהל מקרקעי ישראל מעביר את שטח המתחם לידי עיריית תל-אביב הממנה את החברה העירונית "עזרה וביצרון" לנהל, באמצעות התקשרות עם יזמים, את שימור המבנים ואת פיתוח השטח כמתחם ציבורי מוביל לשימושי תרבות ופנאי.
2005 - התחלת עבודות השימור והפיתוח.

Hatachana
  • רחוב המרד פינת רחוב קויפמן