התחנה - תרבות בילוי ופנאי
2010---Today 2010---היום
2010 - Today
1203 1202 1201 1205
Location
מתחם התחנה

2010 - end jobs and opening the compound to the public .

Hatachana
  • Hamered St on the corner of Koyfman St