התחנה - תרבות בילוי ופנאי
Transparency-and-freedom-of-information שקיפות-וחופש-המידע
Transparency and freedom of information
0012
Location
מתחם התחנה
Hatachana
  • Hamered St on the corner of Koyfman St