התחנה - תרבות בילוי ופנאי
Map-Hatachana מפת-מתחם-התחנה
Hangar 3 Hangar 4 Carriage 24 Hangar 11 Hangar 11a Hangar 20 Hangar 16 Hangar 15 Hangar 14 Hangar 13 Hangar 9 Hangar 12 Hangar 17abc Hangar 17abc Hangar 17abc Hangar 9a Hangar 17 Hangar 8 Hangar 8a Hangar 10 Hangar 6 Train station building 5
Click on the map for a list of Businesses active in every building
Hatachana
  • Hamered St on the corner of Koyfman St